Pauze 


Groepsopdracht: Pauze, onze interptretatie van Pauze. Een eigen uitwerking van ons 3, samengekomen in een boekje. Ik heb samen gewerkt met Kristel Lens en Sterre Peters voor dit boekje.© SERAINA WAMS 2023︎